Γναθοπροσωπικό τραύμα - Στοματογναθοπροσωπική χειρουργική εμφυτεύματα

Go to content

Main menu:

Γναθοπροσωπικό τραύμα

Πληροφορίες > Γναθοπροσωπική Χειρουργική

Το γναθοπροσωπικό τραύμα μπορεί να είναι σύνθετο και συχνά εμπλέκει πολλές ιατρικές ειδικότητες.
Οι πιό συχνές αιτίες είναι τα τροχαία ατυχήματα,
η βία και οι πτώσεις. Αφορά τα μαλακά μόρια, το σκελετό του προσώπου και το οδοντικό τραύμα. Η αντιμετώπιση των καταγμάτων περιλαμβάνει συνήθως την ανοικτή (χειρουργική) ανάταξη  και στην συνέχεια την ακινητοποίηση των οστικών τμημάτων με υλικά οστεοσύνθεσης. Σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιούνται μικρές πλάκες και βίδες οστεοσύνθεσης, οι οποίες τις περισσότερες φορές εάν δεν δημιουργούν κάποιο πρόβλημα μπορεί να μην αφαιρεθούν. Οι προσπελάσεις ανάλογα με το είδος και την έκταση των καταγμάτων μπορεί να είναι ενδοστοματικές ή και εξωστοματικές.
Η χειρουργική αντιμετώπιση των καταγμ
άτων όπου αυτή ενδείκνυται εξασφαλίζει την ακριβή ανάταξη των κατεαγότων τμημάτων, τη γρήγορη αποκατάσταση της λειτουργικότητας  (ομιλία, μάσηση) αλλά και της μορφολογίας του προσώπου. Τα συχνότερα κατάγματα που αντιμετωπίζει  ο γναθοχειρουργός είναι τα κατάγματα των ζυγωματικών, του εδάφους του οφθαλμικού κόγχου (blow out), της κάτω γνάθου,οδοντοφατνιακά και τα κατάγματα τύπου  Lefort.


 
 
Back to content | Back to main menu