Ακρορριζεκτομές - Στοματογναθοπροσωπική χειρουργική εμφυτεύματα

Go to content

Main menu:

Ακρορριζεκτομές

Πληροφορίες > Χειρουργική στόματος

Ακρορριζεκτομή
H  ακρο
ρριζεκτομή είναι η χειρουργική εκτομή  του ακραίου τμήματος της ρίζας ενός δοντιού. Η ακρορριζεκτομή συνήθως πραγματοποιείται ως το τελευταίο μέσο διατήρησης ενός δοντιού μετά την αποτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας (απονεύρωσης). Η απομάκρυνση του ακρορριζίου του δοντιού που συνοδεύεται κάποιες φορές  από την ανάστροφη έμφραξη του ριζικού σωλήνα εξασφαλίζει την απομάκρυνση του μικροβιακού φορτίου από τους περιακρορριζικούς ιστούς και πολλές φορές  επιτυγχάνει τη διατήρηση καταδικασμένων δοντιών. Η ανάστροφη έμφραξη κυρίως οπισθίων δοντιών μπορεί να είναι τεχνικά ιδιαίτερα απαιτητική  και πραγματοποιείται με χειρουργική μεγέθυνση και τη χρήση μικροεργαλείων. Συνοπτικά πραγματοποιώντας ακρορριζεκτομή αντιμετωπίζουμε:

  • Ενδοδοντικές θεραπείες με υπερέκταση του εμφρακτικού υλικού του ριζικού σωλήνα  στον ακρορριζικό χώρο.

  • Αποτυχημένες ενδοδοντικές θεραπείες που για κάποιο λόγο δεν μπορούν να επαναληφθούν ή η επανάληψη τους θα απαιτούσε την καταστροφή μεγάλων και πολυέξοδων προσθετικών εργασιών.

  • Απομάκρυνση σπασμένων ενδοδοντικών εργαλείων.

  • Αντιμετώπιση διατρήσεων των ριζών από εσωτερική ή εξωτερική απορόφηση ή ιατρογενούς αιτιολογίας.


Ακροριζική αλλίωση
Ακροριζεκτομή & ανάστροφη έμφραξη
 
Back to content | Back to main menu